Știri

Mesaj pentru viticultorii cu proiecte în derulare: Majorările de preț în raport cu valoarea aprobată – suportate de beneficiar

Foto: adevarul.ro

Având în vedere situația specială din ultima perioadă în care prețul materiilor prime a crescut substanțial în decursul anului 2021, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură aduce la cunoștință beneficiarilor măsurii de investiții în sectorul vinicol următoarele:

Măsura de investiții în sectorul vinicol este una din măsurile de piață care a fost luată de Comisia Europeană pentru îmbunătățirea performanței globale a întreprinderii și adaptarea acesteia la cerințele pieței, precum și sporirea competitivității acesteia și se referă la producerea sau comercializarea produselor viticole, inclusiv în vederea îmbunătățirii economiei de energie și a eficienței energetice globale, precum și a proceselor durabile.

România a reglementat Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții:

– aferent campaniilor viticole 2014-2018 prin aprobarea Ordinului nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018,cu modificările si completările ulterioare;

– aferent campaniilor viticole 2019-2023 prin aprobarea Ordinului nr. 1531/2018 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023, cu modificările si completările ulterioare.

Programele de investiții se aprobă potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ghidului Solicitantului aflate în vigoare la data depunerii programului de investiții.

Prin urmare, având în vedere creșterea costurilor aferente realizării programelor de investiții în sectorul vitivinicol în comparație cu momentul realizării Studiului de Fezabilitate sau Memoriului Justificativ, precizăm:

În situația în care, la data inițierii procedurii de achiziție au intervenit majorări de prețuri, solicitantul va notifica Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în vederea informării cu privire la majorarea prețurilor prin actualizarea tabelului cu prezentarea acțiunilor eligibile. În acest sens, solicitantul depune cu adresa de înaintare (la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean la care este depus programul de investiții), tabelul cu prezentarea acțiunilor eligibile actualizat care va conține în coloana aferentă, valoarea totală rezultată ca urmare a creșterii prețurilor, ofertele informative din care rezultă majorarea prețurilor. Ofertele pentru lucrări/servicii vor conține devize privind cantități și prețuri/unitate de măsură și vor fi înregistrate la solicitant.

Tabelul cu prezentarea acțiunilor eligibile se află publicat pe site-ul APIA: https://apia.org.ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023/ sau poate fi solicitat la Centrul Județean la care este depus programul de investiții”, mai arată APIA.

Documentele vor deveni anexă la Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ prezentate în cadrul programului de investiții, conform comunicării APIA.

Cheltuielile realizate până la data prezentului comunicat nu se ajustează.

Acordarea sprijinului financiar pentru operațiunile eligibile din cadrul măsurii de investiții se face pe baza cheltuielilor eligibile, realizate de către beneficiar în baza programului de investiții aprobat de APIA fără a se depăși valoarea aprobată a acestuia.

La depunerea cererii de acordare a sprijinului financiar, devizele privind costurile efectuate vor fi întocmite cu evidențierea costurilor eligibile și costurilor neeligibile.

Valoarea costurilor eligibile se va calcula pe bun, echipament, servicii, lucrări, luând în calcul cea mai mică valoare dintre valoarea aprobată pe bun, echipament, servicii, lucrări și valoarea cheltuită eligibilă pe bun, echipament, servicii, lucrări.

Valoarea cheltuită în plus ca urmare a creșterii prețurilor, față de valoarea aprobată, reprezintă cheltuială neeligibilă și este suportată de beneficiar.

Acceptarea de către APIA a valorii suplimentare în raport cu valoarea aprobată a programului de investiții este condiționată de comunicarea acestui cuantum și justificarea lui conform precizărilor de mai sus.

Orice cheltuială constatată neeligibilă la data solicitării plății va fi diminuată din suma solicitată la plată.