IMPORTANTPodgoriiȘtiri

Ministerul Agriculturii: Fondurile europene pentru viticultură în 2021 – 45,844 milioane de euro

Fondurile disponibile pentru sprijinirea viticultură și industria vinului în 2021. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat pe site-ul propriu un proiect de act normativ cu suma alocată României, din fonduri UE, pentru măsurile de sprijin ce vor putea fi accesate de producători în cursul acestui an.

În cadrul Hotărârii de Guvern 868/2018 va fi introdus un text care face referire la fondurile europene alocate producătorilor din sectorul vitivinicol în 2021: ”Art. 51. – Începând cu exercițiul financiar 2021 cuantumul anual al sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru măsurile prevăzute la art. 2 este de 45,844 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei VI “Limite bugetare pentru programele de sprijin menționate la articolul 44 alineatul (1)” la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.”

Măsurile pentru care se acordă sprijin financiar din partea Uniunii Europene producătorilor din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023 sunt:
a) restructurarea şi reconversia plantațiilor viticole;
b) promovarea vinurilor, prin submăsura de informare pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la consumul responsabil de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicații geografice, precum şi submăsura de promovare în țări terțe, în vederea îmbunătățirii competitivității vinurilor cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;
c) asigurarea recoltei;
d) investiții;
e) distilarea subproduselor.

Conform HG 868/2018, beneficiarii sprijinului financiar din fonduri europene sunt producătorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice sau juridice care îşi desfășoară activitatea în sectorul vitivinicol, precum şi forme asociative ale acestora.

Pentru măsura de promovare a vinurilor (litera b), beneficiarii sunt producătorii din sectorul vitivinicol – persoane juridice, forme asociative profesionale ale producătorilor din sectorul vitivinicol şi/sau organizații interprofesionale din sectorul vitivinicol şi/sau organisme de drept public, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Fondurile europene pentru viticultură și industria vinului vor putea fi accesate imediat ce proiectul de hotărâre de Guvern, inițiat de MADR pentru aprobarea bugetului, va fi aprobat și publicat în Monitorul Oficial.