Știri

ACDBR: Guvernul e responsabil de selectarea domeniilor economice care primesc ajutor din fonduri externe, inclusiv domeniul vinului!

Asociaţia Companiilor de Distribuţie de Bunuri din România (ACDBR) a transmis recent ministrului Fondurilor Europene o nouă adresă în procedura de transparență decizională pentru modificarea OUG 130 – privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene. Scrisoarea a fost transmisă redacției SUPERVINURI.RO de către Ovidiu Gheorghe, președintele ACDBR.

În contextul publicării pe site-ul MFE în procedură de consultare publică a ”Proiectului Ordonanţei de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor prevederi din acte normative care reglementează acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19”,  ACDBR revine la adresa 144/03.09.2020 trimisă la adresa cabinet.ministru@mfe.gov.ro, cu rugămintea de a i se comunica “poziția referitoare la eligibilitatea codurilor CAEN specifice sectorului de distribuție de bunuri de larg consum din România (4617, 4634, 4635, 4639) și a celui specific sectorului vitivinicol (1102 – Fabricarea vinurilor din struguri), segment de piață extrem de afectat de restrângerile legislative generate de Covid – 19″, se arată în adresa remisă de președintele ACDBR, Ovidiu Gheorghe.

Atașat, se află răspunsul primit de la Comisia Europeană, care, potrivit analizei ACDBR, indică faptul că Guvernul României este responsabil de ”selectarea” domeniilor economice, cu respectarea principiului că “statele membre decid daca introduc/ elimina alte domenii de la acordarea ajutoarelor de stat”:

”the Member States must ensure that within their discretionary power, the selection of the aid beneficiaries is based on pre-defined and objective criteria, in order to limit the distortion of competition on the market.” 

Este o discuție mai veche despre lipsa codul CAEN 1102 (fabricarea vinului) din Ordonanța 130:

“Am înțeles că Ministerul Economiei ar fi scris Ministerului Agriculturii că acest cod ar fi  exceptat prin Regulament European. Nici aici nu am primit vreun argument pertinent juridic, s-a pomenit de alte activități legate de comercializare de tutun, fără nicio legătură și nici nu nu ni s-au oferit criteriile de selectare a anumitor coduri CAEN. În schimb, se pare că alte activități precum închirierea de casete și CD-uri și vânzarea de muniție și arme sunt eligibile”, a spus într-un articol precedent pentru SUPERVINURI.RO, Ovidiu Gheorghe, după o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, de data aceasta.

În documentul ACDBR, se revine asupra următoarelor puncte:

“1. Pentru codul CAEN 4635: cu referire la articolul 3, alineatul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 lit. c) face referire la neeligibilitatea producerii, procesării și marketingul tutunului, nu la neeligibilitatea comerțului cu produse din tutun; marketing și comerț sunt noțiuni total diferite. Sensul interdicției marketingului este de a nu fi promovat prin publicitate consumul de tutun.”

2. Pentru codul CAEN 4639 care cuprinde Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun:

a) este singurul Cod CAEN care reglementează comerțul cu ridicata al alimentelor. Prin restricționarea eligibilității acestui cod CAEN apreciem că generați dezechilibru și discriminare între operatorii economici. Spre bună explicitare și înțelegere a realității economice: un distribuitor care comercializează exclusiv alimente va avea CAEN principal codul 4639!
b) dacă vă mențineți argumentul de a nu include ca eligibil acest cod CAEN din cauza cuvântului ”tutun”, pe care îl conține, vă semnalăm că activități economice desfășurate în baza unora dintre codurile CAEN eligibile în OUG 130/2020 presupun inclusiv comerț sau chiar marketing al produselor procesate din tutun, chiar dacă nu conțin explicit acest cuvânt. Cu titlu de exemplu, sunt enumerate mai multe coduri CAEN.

3. Pentru codul CAEN 1102, dacă MFE menține explicația dată de domnul Secretar de Stat Adrian-Marius Mariciuc în cadrul ședinței Comisiei economice, industrii și servicii din Senat, conform căruia acest cod CAEN nu poate fi eligibil în textul OUG 130/2020 din cauza suprapunerii cu fondurile alocate programului pentru dezvoltare rurală, arătăm următoarele:
a) Toate codurile CAEN de la industria alimentară enunțate ca eligibile în OUG 130/2020 sunt eligibile FEADR.
b) Producția vinului nu este domeniu restricționat de Regulamentul (UE) nr. 1301/2013.

“Domnule ministru, în întâlnirile publice, precum și în audiențele oficiale pe care ați avut bunăvoința să ni le acordați, ați afirmat că înțelegeți argumentele prezentate ne noi și că veți dispune includerea unora dintre codurile CAEN propuse de noi (1102, 4634, 4639). În lumina celor discutate și prezentate, a Notei de fundamentare pentru modificarea OUG nr. 130/2020 (”necesitatea asigurării unui tratament egal între beneficiarii microgranturilor, necesitatea extinderii eligibilității pentru potențialii solicitanți de finanțare”), dar și a noilor informații primite de la Comisia UE de către Asociația ACDBR, vă adresăm rugămintea ca, în procedura de modificare și completare a OUG nr. 130/2020, să dispuneți includerea ca eligibile a codurile CAEN 1102, 4617, 4634, 4635, 4639 în anexele 2 și 3 ale OUG nr 130/2020, adică atât granturile acordate pentru capital de lucru, cât și pentru cele destinate investițiilor.”