IMPORTANTȘtiriVinuri

Ministerul Agriculturii vrea să construiască un brand de țară pentru vinul românesc. Sursa finanțării: fondurile UE!

Promovarea vinului românesc printr-un brand de țară viticolă. O prioritate de finanțare europeană aferentă exercițiului financiar 2021-2027 reprezintă, mai nou, pentru decidenții de la noi din țară, pătrunderea pe piața internațională a vinurilor.

Potrivit celei mai recente versiuni a analizei SWOT privind Planul Național Strategic (PNS 2021-2027), publicată pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în prezent, pătrunderea pe piața internațională a vinurilor produse în România este pusă în dificultate din cauza lipsei unui brand de țară viticolă, de care producătorii români de vinuri ar putea beneficia.

Potrivit precizărilor specialiștilor MADR, constituirea pentru România a unui brand de țară viticolă se poate realiza prin implicarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole (ONVPV), care are atribuțiuni legale de promovare a vinului românesc.

„Astfel, ONVPV va trebui să organizeze programe naționale și internaționale de informare privind beneficiile consumului moderat de vin, prin toate mijloacele mass-media. De asemenea, va trebui să organizeze pentru producătorii și exportatorii români de vinuri, participarea la principalele târguri și concursuri internaționale.

Participarea constantă la principalele târguri și concursuri de vinuri din lume ar putea promova adevărata calitate a vinurilor românești, care a adus până în prezent multe medalii producătorilor care au participat la astfel de concursuri”, se menționează la capitolul N09 al analizei SWOT, „Creșterea competitivității sectorului vitivinicol”.

Accesare „mai susținută” a măsurii de promovare a vinurilor

Statisticile publicate de experții ministeriali spun că după absorbția a peste 360 milioane euro în cadrul măsurii de restructurare/reconversie și înființarea a peste 30.000 ha de plantații noi și de absorbție de aproximativ 50 milioane euro pentru investiții noi în crame, „este imperios necesar ca producătorii de vin din România să își facă cunoscute vinurile în plan internațional”.

De aceea, au mai precizat aceștia, este imperios necesar ca producătorii autohtoni să acceseze mai susținut măsura de promovare a vinurilor.

„Măsura de promovare a vinurilor, care are un potențial deosebit, oferă solicitanților posibilitatea de promovare a vinurilor în țările terțe și de informare a consumatorilor din piața internă UE de beneficiile consumului moderat de vin.

Participarea la marile târguri și expoziții de vinuri din toată lumea va oferi posibilitatea producătorilor români de vinuri de a-și face cunoscute vinurile și de a încheia contracte de export cu parteneri externi.

Cinci direcții de acțiune la care PNS ar trebui să răspundă în ceea ce privește sectorul vie-vin

Conform precizărilor din document, PNS 2021-2027 ar trebuie să susțină consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv. În acest context, vorbim mai exact de protejarea patrimoniului național viticol prin măsuri de optimizare a dimensiunii fermelor viticole, dar și de modernizarea fermelor prin sprijinirea investițiilor în bunuri și echipamente.

De asemenea, trebuie avută în vedere consolidarea și dezvoltarea sectorului de vinificație, și anume susținerea dezvoltării de crame și mărci comerciale la nivelul centrelor viticole.

Totodată, se urmărește creșterea valorii comerciale a produselor prin promovarea brandului de țară pentru vin, promovarea consumului de vin, susținerea mărcilor comerciale prin participarea la evenimente, târguri, concursuri etc.

Mai mult, specialiștii din sector spun că este necesară valorificarea potențialului IT&C și aplicarea acestuia în sectorul public (administrație) și cel privat (operatori, cetățeni), prin dezvoltarea de aplicații pentru gestionarea patrimoniului și creșterea accesului la serviciile oferite de autorități.

Nu în ultimul rând, o altă prioritate este și creșterea capacității de inovare prin stimularea cooperării între instituțiile de cercetare/dezvoltare/inovare și operatori și creșterea accesului operatorilor la noi produse, piețe și nișe de comercializare.