Știri

Curs nou de somelier la WineTaste School, din 5 octombrie

Un nou curs de somelier se desfașoară în București, la sediul școlii WineTaste School, din data de 5 octombrie, pe o perioadă de șase săptămâni, în zilele de luni, marți, miercuri, între orele 17:30 – 19:30/20, anunță  WineTaste School – Sergiu Nedelea. Înscrierile se fac, conform indicațiilor de mai jos, în ordinea primirii fișelor, până la completarea locurilor.

În vederea obținerii competențelor stabilite, cursul implică parcurgerea tuturor etapelor de predare teoretică și de aplicații practice – individual și pe echipe. Pentru recunoașterea competențelor și absolvirea cursului, la final, cursanții vor susține un examen ce consta într-o probă teoretică, o probă practică și prezentarea unui proiect. În urma promovării cursului, participanții vor primi Certificatul de Somelier însoțit de suplimentul descriptiv.

Este important de reținut faptul că acest curs este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării prin Autoritatea Națională pentru Calificări.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • Fișa de înscriere completată și semnată (formularul se trimite prin e-mail celor interesați)
 • Copie CI/ copie certificat de naștere
 • Curriculum Vitae
 • Copie a ultimei diplome de studii (minimum 12 clase)
 • Adeverință medicală (apt pentru curs) în original

Ce învățați la acest curs

Prin intermediul cursului, sunt atinse aspectele teoretice, practice și legislative necesare desfășurarii activității de somelier. Cu ajutorul informațiilor specializate oferite, vă veți putea perfecționa abilitațile de identificare, analiză, asociere și servire a vinurilor. Iată ce veți putea învăța și aprofunda:

 • Asocierea preparatelor culinare cu tipuri de vinuri
 • Comunicarea la locul de muncă
 • Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor PSI
 • Respectarea normelor igienico-sanitare specifice
 • Planificarea activității proprii
 • Promovarea ofertei de vinuri și alte băuturi
 • Efectuarea servirii
 • Asigurarea calității serviciilor specifice

Taxa de participare este de 2.400 lei. La început, se achită un avans de minimum 600 lei, restul se va achita (în rate egale) până la finalizare. Cursul se desfășoară pe parcursul a 180 de ore de teorie și practică. Taxa include acoperirea costurilor legate de fişele de lucru, materialele informative pentru curs, materiile prime și echipamentele pentru aplicaţii practice (degustări), examinarea finală şi eliberarea certificatului de absolvire însoţit de suplimentul descriptiv.

Adresa completă a sediului școlii este Matei Basarab, nr.100, bloc 85, parter, sector 3. ,Documentele necesare înscrierii se depun la: e-mail: sergiu_nedelea@winetaste.ro. Telefon informații: 0722.220.111.