Podgorii

STROPIRI DE PRIMĂVARĂ LA VIȚA DE VIE: Tratamente și produse RECOMANDATE DE SPECIALIȘTI!

Stropirile de primăvară în plantația de viță de vie sau la vița de vie plantată în curte! Echipa de specialiști din cadrul Ministerului Agriculturii vine cu recomandări privind tratamentele ce se efectuează în podgorii, ce produse se pot utiliza, dar și în ce doze. Cum perioada stropirilor se suprapune cu perioade de cules a albinelor, proprietarii viilor trebuie să urmeze procedura prin care anunță la nivel local care sunt datele în care se aplică tratamentele.

Având în vedere vechea tradiție viticolă și suprafața extinsă cultivată cu viță-de-vie de care dispune România, susținută de clima favorabilă, viticultura necesită o atenție deosebită prin realizarea unor tratamente periodice adecvate.

În acest sens, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) prin Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) face recomandări cu privire la efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru vița-de-vie în funcție de condițiile climatice care favorizează apariția și dezvoltarea agenților dăunători: mana (Plasopara viticola), făinarea (Uncinula necator), erinoza (Eriophyes vitis), acarianul roşu comun (Tetranychus urticae), acarianul galben (Eotetranychus carpini), acarioza (Phyllocoptes vitis) etc.

Tratamente contra acarienilor la vița de vie

Tratamentul I pentru combaterea dăunătorului reprezentat de făinare la vița-de-vie impune utilizarea uneia din următoarele combinații de produse:

-SULFOMAT 80 PU (sulf) 0,4% sau COSAVET 80 DF (sulf) 3kg/ha + MILBEKNOCK EC (milbemectin) 0,075%;
-KARATHANE GOLD 350 EC (meptildinocap) 0,5 L/ha sau SULPHUR 80 WG (sulf)3,0 kg/ha+ NISSORUN 10 WP 0,4l/ha.

Tratamentul I va începe în parcelele în care atacul a fost intens în anul anterior iar soiurile sunt sensibile la făinare, densitatea acarienilor are un P.E.D. de 15 acarieni/lăstar sau 3 -5 acarieni/frunză și lăstarul are lungimea de 5-7 cm.

Tratamente contra manei și făinării la vița de vie

Tratamentul II pentru combaterea dăunătorilor făinare și mană precum și a acarienilor include utilizarea uneia din următoarele combinații de produse:

– Microthiol special(sulf micronizat) 0,2-0,3% + Antracol 70 WP (propineb)0,2-0,3%+Ortus 5 SC (fenpiroximat) 0,5 l/ha;
– Mildicut (ciazofamid)2,0L/ha+Salvator25EW (tebuconazol)0,4L/ha+Milbeknock C (milbemectin) 0,075%;
– Kumulus DF (sulf) 0,3% sau Heliosulf (sulf)7,5 L/ha + Safran1,8 EC( Vargas 1,8 EC) 0,8-1,0L/ha.

Tratamentul se aplică atunci când lăstarul are lungimea de 20-25 cm şi are caracter curativ pentru făinare, acarieni şi preventiv pentru mană.

De asemenea, trebuie avute în vedere alte recomandări ce vizează protejarea culturii viței-de-vie: protecția mediului înconjurător, respectarea cu strictețe a perioadelor de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, a normelor de lucru, a celor de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10 2016 dintre MADR – ANF și ROMAPIS, Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Asociației Crescătorilor de albine din România, al Ministerului Transporturilor, al Ministerul Mediului, al Departamentului pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Viticultorii trebuie să țină evidența stropirilor efectuate

După efectuarea fiecărui tratament fitosanitar/erbicidat, este recomandat ca fermierul să țină zilnic evidenţa prin completarea într-un registru, după modelul de mai jos:

Nume şi prenume …………
fermier/soc.comercială ……………
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ………………..
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa) …………………………….

Stropiri la vița de vie. Lista produselor omologate în România

Există și alte produse de protecția plantelor omologate care conțin aceleași substanțe active și care se găsesc în baza de date PEST-EXPERT, care poate fi accesată pe link-ul: www.madr.ro, Secțiunea Fitosanitar.

ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT
Paşii de urmat: – Fitosanitar: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html
– Adrese web (josul paginii): https://aloe.anfdf.ro/
– “Continue to this website (not recommended).”
Se completează căsuțele:
Ø – utilizator: „guest”
Ø – parola: „guest”
Ø Căutare

Inspectorii fitosanitari din cadrul oficiilor fitosanitare județene au obligația de a emite buletine de prognoză și avertizare care conțin recomandări privind efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor din culturile agricole.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum şi a Protocoalelor de colaborare nr.328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România.

Sursa: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale